Solør videregående skole

i kategorien Videregående

Avdeling-Flisa carouselblockvgs

Utdanningsprogrammet Service og samferdsel (under Våler) består av både fylkestilbud og landslinjetilbud. Studiespesialisering fører fram til studiekompetanse. Dette er valget for deg som vil gå på univeristet eller høgskole etter videregående skole.

Første året på studiespesialisering (VG 1) består av de felles allmenne fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, 2. fremmedspråk, geografi og kroppsøving.

Etter å ha bestått VG 1 kan en fortsette på VG 2 og VG 3, som er delt inn i to programområder: realfag og samfunnsfag/økonomi/språk.

Den som fullfører (og består) tre år i dette utdanningsprogrammet får generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse, og kan søke opptak på universitet og høgskoler. For å få spesiell studiekompetanse kreves det fordypning i visse fag som kjemi, matematikk etc.

Innenfor realfag kan elevene hos oss velge forskjellige kombinasjoner med matematikk, fysikk, kjemi og biologi.

Innenfor samfunnsfag/økonomi/språk er det også mulig å velge ulike kombinasjoner med fagene engelsk, rettslære, sosiologi, sosialkunnskap, økonomistyring og økonomi og ledelse.

Elever som har fullført et VG2 kurs i et yrkesfaglig studieprogram kan få studiekompetanse ved å ta kurset: VG3 påbygging til generell studiekompetanse.

Utdanningsprogrammet Service og samferdsel (under Våler) består av både fylkestilbud og landslinjetilbud.

Les mer på nettsidene til Solør Videregående.

Kontakt det enkelte lærested dersom du ønsker mere informasjon. Har du spøsmål til postalen glu.no, kan du kontakte webmaster.