Høgskolesenteret i Kongsvinger

.giv

Studietilbudet for 2014 kan ikke bekreftes før i januar, men listen under gir en god pekepinn. Følg med på www.hik.no

Vi tilbyr høgskoleudanning på bachelornivå innen helsefag, lærerutdanning, barnehagelærer, økonomi, ledelse, IKT, næringsutvikling og språk. Vi arrangerer også kurs og etterudanning til privat og offentlig sektor. Høgskolesenteret i Kongsvinger har seriøse samarbeidspartnere og godt studentmiljø for ca. 400 studenter. Våre lokaler i ligger i Vekstsenteret på Rasta.

Følgende studier er bekreftet å starte opp ved Høgskolesenteret i Kongsvinger fra høsten 2014:

Merk at flere av studiene har 1. mars som søknadsfrist - også for de med generell studiekompetanse.

Flere studier ligger på Høgskolen i Hedmark sitt restetorg. Se Høgskolens sider

 

Hold deg oppdatert ved å følge oss på @Hi_Kongsvinger (twitter) og  https://www.facebook.com/HiKongsvinger

Man kan søke fra 1. februar 2014

 

Les mer på Høgskolesenterets nettside.Kontakt det enkelte lærested dersom du ønsker mere informasjon. Har du spøsmål til postalen glu.no, kan du kontakte webmaster.