Opptakskrav og poeng

De fleste høgskole- og universitetsutdanninger krever at du har generell studiekompetanse, men det finnes også andre veier til opptak. Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg.

Generell studiekompetanse    

Dette er den vanligste veien til høyere utdanning, og gjør deg kvalifisert til å studere ved universiteter og høyskoler. Vanlige veier til generell studiekompetanse:

 A) Fullført 3-årig videregående

Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.

http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/generell-studiekompetanse/3-aarig%20vgs/index.html

 B ) Fagopplæring med fagbrev eller svennebrev

Du har gjennomført fagopplæring, samt fullført og bestått studiekompetansefagene.

http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/generell-studiekompetanse/fagopplering/

 C) 23/5-regelen

Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har minst 5 års utdanning eller yrkespraksis, samt fullført og bestått studiekompetansefagene.

http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/generell-studiekompetanse/23-5-regelen/index.html

Realkompetanse

Du fyller minst 25 år i søknadsåret og har erfaring fra lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller lignende.

http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/andre-veier-til-opptak/realkompetanse/index.html

Samordna opptak

http://www.samordnaopptak.no/info/

Opptakskrav og diverse info VGS

http://www.norsknettskole.no/gs/view.cgi?&link_id=31127